Stupsk na mapie XI-wiecznego Mazowsza

Sieć parafialna Diecezji Płockiej wiek „XI – XII kaplice grodowe”

Według badań Kazimierza Pacuskiego  wezwanie św. Wojciecha było już wezwaniem kaplicy grodowej w Stupsku a początków parafii można dopatrywać się w wieku XI.

Święcenia prezbiteratu diecezji drohiczyńskiej

15 czerwca w kościele p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP w Kamionnie biskup drohiczyński Antoni Dydycz udzielił święceń prezbiteratu 4 diakonom Wyższego Seminarium Duchownego w Drohiczynie. Wśród nowych prezbiterów - ks. Artur Żandarski. Na portalu podlasie24.pl z którego pochodzą zdjęcia więcej informacji o uroczystości – Święcenia prezbiteratu diecezji drohiczyńskiej


Zdjęcia także w Galerii

Proboszcz ks. Sławomir Obrębski

Renowacja ołtarza

Trwają prace związane z renowacją ołtarza.


Zdjęcia także w Galerii

Proboszcz ks. Sławomir Obrębski

Dzieje osadnictwa na Starym Mazowszu

Stawiając tezę o trwaniu pogranicznego osadnictwa i tradycji podziałów wczesnokasztelańskich w XIII-XIV w., zdaję sobie sprawę z niebezpieczeństwa wynikającego z faktu, iż istnieje duża przerwa między poświadczeniem grodów w Stupsku, Grudusku i Szreńsku w falsyfikacie mogileńskim a następnymi poświadczeniami tych osad pojawiającymi się z wyjątkiem dwóch zapisów dopiero od początku XV w., przy czym nazwy Stupska i Gruduska pojawiają się po prawie trzystuletniej przerwie. Lukę tę można wypełnić odwołując się do źródeł archeologicznych.

Święcenia diakonatu 2012 (Diecezja Drohiczyńska)

Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa roku 2012 była dniem udzielenia święceń diakonatu trzem alumnom piątego kursu Wyższego Seminarium Duchownego w Drohiczynie. Szafarzem święceń w drohiczyńskiej katedrze był biskup drohiczyński Antoni Dydycz. Przyjęli je  księża diakoni : Michał Marczak, Adam Niewęgłowski i Artur Żandarski .


Zdjęcia także w Galerii

Diakon Artur Żandarski

Artur Żandarski – absolwent Gimnazjum w Stupsku (1999-2002), Zespołu Szkół Nr 2 w Mławie (2003 – 2006), Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku (2006 – 2011) i Wyższego Seminarium Duchownego w Drohiczynie (2011-2013) /inf ze strony Gimnazjum w Stupsku/

W najbliższą sobotę o godz. 1000 w kościele w Kamionnej diakon Artur Żandarski otrzyma święcenia kapłańskie z rąk ks. Bpa Antoniego Pacyfika Dydycza.

W przyszłą niedzielę 16 czerwca o godz. 1200 ks. Artur odprawi swoją pierwszą mszę św. tzw. Mszę prymicyjną z udzieleniem specjalnego błogosławieństwa z uzyskaniem odpustu zupełnego. Zapraszam wszystkich parafian na to wyjątkowe i niecodzienne wydarzenie w naszej wspólnocie parafialnej.

Proboszcz ks. Sławomir Obrębski

Mazowsze w II poł. XVI w. (mapa)

Mazowsze w drugiej połowie XVI wieku ; Cz.1, Mapa, plany.

Żródło: Repozytorium Cyfrowe Instytutu Historii PAN

300 lat konsekracji kościoła w Stupsku

Z akt wizytacji parafii Stupsk 1738 r.: Ten Kościół w czasie generalnej wizytacji wspaniały, świetny i czcigodny pan Ludwik Załuski, z łaski Boga i Stolicy Apostolskiej biskup płocki, w roku Pańskim 1713, dnia 6 czerwca w obecności prałatów i duchowieństwa sąsiednich kościołów poświęcił i konsekrował, a także na ten dzień przypadającą czwartą niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego wybrał, ustanowił i wyznaczył jako dzień rocznicy dedykacji.

Poświęcenie pól

  Tradycją lat poprzednich będziemy objeżdżać pola, poświęcać je modlić się o  urodzaje. Dziś o 1400 poświęcenie w Morawach. W przyszłą sobotę o 1800 w Konopkach a w niedzielę o 1400 w Strzałkowie.

Proboszcz ks. Sławomir Obrębski

Historia nabożeństwa czerwcowego

   Do istotnych elementów czci dla Najświętszego Serca należą nabożeństwa czerwcowe. Ich pomysł wyszedł od wychowanki jednego z paryskich klasztorów.
Pewnego dnia po przyjęciu Komunii świętej mała Aniela de Sainte-Croix pomyślała: skoro maj jest poświęcony Matce Bożej, to czerwiec trzeba ofiarować Sercu Jezusowemu. Podzieliła się tym spostrzeżeniem z wychowawczynią i koleżankami. Wszystkim bardzo spodobała się ta myśl. Przychylnie odniosła się do niej przełożona klasztoru, a następnie biskup paryski. Z upływem czasu propozycja poświęcenia czerwca Najświętszemu Sercu trafiła do papieża. W 1873 r. Ojciec Święty Pius IX zatwierdził nabożeństwo czerwcowe.

Wybór terminu nie był przypadkowy.