Misterium Męki Pańskiej w Czerwińsku

 

Po kilkuletniej przerwie powraca do Czerwińska nad Wisłą jedno z najsłynniejszych polskich misteriów pasyjnych – „Męka Pańska” autorstwa salezjanina ks. dr. Franciszka Harazima (1885-1941).

II niedziela Wielkiego Postu

 

To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie, Jego słuchajcie! Mt 17

 

Księga adresowa Polski 1928

 

Stupsk – o wsi i gminie, właściciele ziemscy (lokalizacje majątków i ich powierzchnia /ha/), kołodzieje, kowale, murarze, rzeźnicy, szewcy, gorzelnie, młyny, nabiał i artykuły spożywcze…

Pierwsza rocznica pontyfikatu Papieża Franciszka

Zapraszam do obejrzenia zdjęć Papieża Franciszka z pierwszego roku pontyfikatu.

Zdjęcia także w Galerii

Proboszcz ks. Sławomir Obrębski

Jan Paweł II do kobiet

 

Do was, kobiety całego świata,
kieruję moje serdeczne pozdrowienie!

 

Wkraczamy w Wielki Post 2014

 

W środę 5 marca wkroczymy w okres Wielkiego Postu. Tradycyjnie odbędzie się posypanie głów popiołem na mszy św. na znak pokuty i nawrócenia…

VIII niedziela zwykła

Czyż może niewiasta zapomnieć o swym niemowlęciu, ta, która kocha syna swego łona? A nawet, gdyby ona zapomniała, Ja nie zapomnę o tobie. Iz 49

 

Duchowieństwo Stupska w średniowieczu

Dzięki materiałom udostępnionym przez Instytut Historii PAN dotyczącym planowanej publikacji: Stupsk. Kartoteka powiatu mławskiego w średniowieczu uzyskaliśmy informacje o kapłanach pracujących kiedyś w naszym kościele…