Święta Lipka – przypomnienie o pielgrzymce

Zachęcam do zapisów na jednodniową pielgrzymkę do Świętej Lipki i Gierłoży w dniu 9 listopada

Proboszcz ks. Sławomir Obrębski

Parafie w średniowieczu (sakramenty)

 

Jak przedstawiało się przyjmowanie sakramentów? Z XIV-wiecznych statutów synodalnych wynika, że w tym czasie chrzest dzieci był już powszechnie praktykowany. Nie wspominając bowiem o żadnych wykroczeniach w tej materii, pouczają jedynie o możliwości ochrzczenia dziecka w razie niebezpieczeństwa śmierci przez kogokolwiek. Zachowała się wiadomość z połowy XIII w. o dorosłych nieochrzczonych: bulla papieża Innocentego IV z 1254 r., uznająca potrzebę utworzenia biskupstwa  w Łukowie, mówi o ludności nieochrzczonej w Ziemi Łukowskiej (…)

Parafie w średniowieczu (wiek XI – XII)

Powstaje pytanie, jaki był zasięg owych najstarszych kościołów wiejskich? Czy były przeznaczone przede wszystkim dla fundatora i jego najbliższego otoczenia, czy też dla ogółu ludności? Odpowiedzi dostarczają rozmiary świątyń, wskazujące ich pojemność. Według dokonanych zestawień (s.240) w XI-XII w. powierzchnia nawy kościołów wahała się od kilkunastu do kilkudziesięciu m², pozwalając na pomieszczenie kilkudziesięciu do kilkuset osób.

Zwiastowanie NMP

Został zainstalowany nowy obraz w naszym kościele. Przedstawia scenę Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie przez Anioła Gabriela. Jest to reprodukcja obrazu Petera Paula Rubensa, flamandzkiego malarza XVI-wiecznego. Obraz namalował artysta malarz Jerzy Jasiński z Mławy. Zapraszam do obejrzenia zdjęć.

Zdjęcia także w Galerii

Proboszcz ks. Sławomir Obrębski

XXVIII niedziela zwykła

Uzdrowienie dziesięciu trędowatych, J.J Tissot (1836-1902)

Łk 17, 11-19:

Zmierzając do Jerozolimy przechodził przez pogranicze Samarii i Galilei.  Gdy wchodzili do pewnej wsi, wyszło naprzeciw Niego dziesięciu trędowatych. Zatrzymali się z daleka  i głośno zawołali: «Jezusie, Mistrzu, ulituj się nad nami!»

XIII Dzień Papieski

W związku z obchodami XIII Dnia Papieskiego (niedziela, 13 października) po raz kolejny zbierane będą datki na uzdolnioną a ubogą młodzież. Budujemy w ten sposób żywy pomnik wdzięczności za życie i posługę bł. Jana Pawła II który zostanie wyniesiony na ołtarze w kwietniu przyszłego roku.

Proboszcz ks. Sławomir Obrębski

Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia.

XIII Dzień Papieski – informacja prasowa

 

Pielgrzymka do Świętej Lipki i Gierłoży

9 listopada (sobota) chcemy zorganizować Pielgrzymkę Członkiń Kół Żywego Różańca i chętnych parafian do Świętej Lipki i Gierłoży. Można się zapisywać w kancelarii bądź w zakrystii.

Proboszcz ks. Sławomir Obrębski

Nasz pierwszy rok w internecie

Z tych miejsc w kraju pochodzą nasi unikalni użytkownicy

Od roku istnieje już w internecie nasza strona parafialna. Zachęcam do odwiedzin, do zapoznania się z bogatą ofertą historii naszej parafii a także naszego „dziś” Kościoła a także do współtworzenia naszej strony.

Proboszcz ks. Sławomir Obrębski

 

Zacznij żyć

 

Księdza Grzegorza Zakrzewskiego, przewodnika Grupy Miedzianej (dekanat mławski)  32 Pieszej Pielgrzymki Diecezji Płockiej fotograficzne przesłanie nie tylko na pierwszy piątek miesiąca października

 

Ksiądz Proboszcz przypomina - najbliższa możliwość spowiedzi już dziś  w kościele parafialnym w Stupsku od godz. 1530

 

 

 

Bractwo Różańcowe

Akta Archiwum Państwowego w Płocku

Bractwo Różańcowe jest wspólnotą osób, która modlitwą różańcową wspiera apostolską działalność Zakonu Kaznodziejskiego. Idea Bractwa Różańcowego wywodzi się od św. Dominika, a rozpowszechniona została przez bł. Alana de la Roche.
«Zastanawia mnie to – zwierzył się w jednej ze swoich homilii ks. Jan Twardowski – że św. Dominik wprowadził modlitwę różańcową jako narzędzie walki z albigensami, a więc z błędami ludzkiego rozumu. Błędom ludzkiego rozumu przeciwstawił nie modlitwę intelektualną, ale modlitwę wyobraźni i serca – bo różaniec budzi wyobraźnię i serce.