Jutro Niedziela – IV zwykła

Stacja7 – Niedziela to często jedyny dzień w tygodniu, w którym mamy kontakt ze Słowem Bożym. Dlatego warto się do tego dobrze przygotować.

W przeznaczonej na jutro Ewangelii Jezus: • naucza – ale nie tylko zapowiada słowem swą moc. Naucza tak, że wywołuje zdumienie: jego nauka jest z mocą, z władzą. A po chwili: • uzdrawia. To zły duch nazywa go Świętym Bożym i ustępuje przed Tym, który ma większą władzę.

Henryk Kakowski

 

125 lat  temu w Dzielinie (parafia Czernice Borowe) urodził się Henryk Kakowski (1890-1945) działacz Narodowej Demokracji, poseł na sejm w latach 1930-1935…

Zbliżam się w pokorze

Jeden z hymnów eucharystycznych którego autorstwo przypisywane jest św. Tomaszowi z Akwinu. Dziś jego wspomnienie w Kościele.

Strzałkowo i Morawy w Słowniku Geograficznym Królestwa Polskiego…

 

Strzałkowo – folwark i wieś z posterunkiem straży pogranicznej, 46 osób we wsi Strzałkowo i 6 w Murawach…

 

62 Światowy Dzień Trędowatych

Światowy Dzień Trędowatych, (ang. World Leprosy Day), Światowy Dzień Pomocy Chorym na Trąd, Światowy Dzień Chorych na Trąd – święto ustanowione z inicjatywy francuskiego podróżnika

 

III niedziela zwykła

 

Pójdźcie za Mną, a sprawię, że się staniecie rybakami ludzi. I natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim – Mk 1

 

 

Jutro Niedziela – III zwykła

Stacja7 – Jezus proponuje czterem rybakom znad Jeziora Galilejskiego zmianę pracy. Szymon, Andrzej, Jakub i Jan mają porzucić sieci i pójść za Jezusem. On nauczy ich, jak być rybakami ludzi. Mężczyźni długo się nie zastanawiają i natychmiast ruszają za nowym Mistrzem. Propozycja musiała być naprawdę dobra, skoro zostawili cały swój dobytek.

Konopki w Słowniku geograficznym Królestwa Polskiego…

 

Konopki – stacja drogi żelaznej nadwiślańskiej i młyn wodny…

 

Dzień Babci i Dzień Dziadka 2015

Wszystkim Babciom i Dziadkom dziękujemy za obecność, za pomoc swoim dzieciom i wnukom, za to, że Jesteście, że tworzycie swoisty klimat dobra i miłości w swoich rodzinach i w naszej wspólnocie parafialnej. Niech Pan obdarza Was zdrowiem, opieką i miłością. Szczęść Boże!

Proboszcz ks. Sławomir Obrębski

Śp. ks. Stanisław Wieteska (wspomnienie i nekrolog)

 

Ks. Stanisław Wieteska urodził się 3 maja 1925 r. w Konopkach. Po latach okupacyjnej młodości naznaczonej udziałem w walce o wolność Ojczyzny wstąpił do WSD w Łodzi. Święcenia kapłańskie przyjął 14 czerwca 1953 r. w Łodzi z rąk bp. Michała Klepacza.